image-889

facebook
youtube
instagram
whatsapp
phone

Lorem ipsum dolor sit amet

registratiallanewsletter

Lorem ipsum dolor sit amet

Ào wéi yé tuō de diǎnxíng hǎo chǎnpǐn

2024-02-13 20:07

Francesco Perra

Cosa Mangiare a Orvieto, Cosa Vedere a Orvieto, Tartufo e dintorni, ARTE E STORIA,

Ào wéi yé tuō de diǎnxíng hǎo chǎnpǐn

奧爾維耶托是義大利翁布里亞的一座城市,位於高高的凝灰岩懸崖上。它以大教堂、波波洛宮和聖帕特里齊奧宮而聞名。該市也以其典型產品而聞名,包括:DOP 特級初榨橄欖油:奧維多油是一種 DOP 特級初榨橄欖油,由奧爾維耶托週邊地區種植的橄欖生產。它呈金綠色,具有果香和草本香氣。奧維耶托葡萄酒:奧維耶托葡萄酒

奧爾維耶托是義大利翁布里亞的一座城市,位於高高的凝灰岩懸崖上。它以大教堂、波波洛宮和聖帕特里齊奧宮而聞名。該市也以其典型產品而聞名,包括:

DOP 特級初榨橄欖油:奧維多油是一種 DOP 特級初榨橄欖油,由奧爾維耶托週邊地區種植的橄欖生產。它呈金綠色,具有果香和草本香氣。
奧維耶托葡萄酒:奧維耶托葡萄酒是一種 DOC 葡萄酒,由奧維耶托週邊地區種植的葡萄釀製而成。它是一種乾白葡萄酒,呈稻草黃色,帶有果香和花香。
黑松露:黑松露是一種地下蘑菇,生長在奧維多周圍的林區。它具有非常濃鬱的味道和香氣。


醃肉:奧維耶托醃肉是用翁布里亞黑豬肉製成的。其中最典型的是生火腿、薩拉梅拉和薄肉。


奧爾維耶托是義大利翁布里亞的一座城市,位於高高的凝灰岩懸崖上。它以大教堂、波波洛宮和聖帕特里齊奧宮而聞名。該市也以其典型產品而聞名,包括:

起司:奧爾維耶托起司由綿羊奶、牛奶和山羊奶製成。其中最典型的是佩科里諾起司、卡西奧卡瓦洛起司和義大利乳清乾酪。


小野扁豆。

煉獄豆。

蜂蜜

果醬。

酒類。

您可以在我們位於奧爾維耶託的商店找到我們的特色菜。

奧爾維耶託的樂趣。

奧維耶託的典型好產品


奧維耶託的典型好產品

 

Ào ěr wéi yé tuō shì yìdà lì wēng bù lǐ yǎ de yīzuò chéngshì, wèiyú gāo gāo de nínghuīyán xuányá shàng. Tā yǐ dà jiàotáng, bō bō luò gōng hé shèng pà tè lǐ qí ào gōng ér wénmíng. Gāi shì yě yǐ qí diǎnxíng chǎnpǐn ér wénmíng, bāokuò:DOP tèjí chū zhà gǎnlǎn yóu: Ào wéi duō yóu shì yīzhǒng DOP tèjí chū zhà gǎnlǎn yóu, yóu ào ěr wéi yé tuō zhōubiān dìqū zhòngzhí de gǎnlǎn shēngchǎn. Tā chéng jīn lǜsè, jùyǒu guǒ xiāng hé cǎoběn xiāngqì.Ào wéi yé tuō pútáojiǔ: Ào wéi yé tuō pútáojiǔ shì yīzhǒng DOC pútáojiǔ, yóu ào wéi yé tuō zhōubiān dìqū zhòngzhí de pútáo niàng zhì ér chéng. Tā shì yīzhǒng qián bái pútáojiǔ, chéng dàocǎo huángsè, dài yǒu guǒ xiāng hé huāxiāng.Hēi sōnglù: Hēi sōnglù shì yī zhòng dìxià mógū, shēngzhǎng zài ào wéi duō zhōuwéi de lín qū. Tā jùyǒu fēicháng nóngyù de wèidào hé xiāngqì.Yān ròu: Ào wéi yé tuō yān ròu shì yòng wēng bù lǐ yǎ hēi zhūròu zhì chéng de. Qízhōng zuì diǎnxíng de shì shēng huǒtuǐ, sà lā méi lā hé báoròu.Ào ěr wéi yé tuō shì yìdà lì wēng bù lǐ yǎ de yīzuò chéngshì, wèiyú gāo gāo de nínghuīyán xuányá shàng. Tā yǐ dà jiàotáng, bō bō luò gōng hé shèng pà tè lǐ qí ào gōng ér wénmíng. Gāi shì yě yǐ qí diǎnxíng chǎnpǐn ér wénmíng, bāokuò:Qǐ sī: Ào ěr wéi yé tuō qǐ sī yóu miányáng nǎi, niúnǎi hé shānyáng nǎi zhì chéng. Qízhōng zuì diǎnxíng de shì pèi kē lǐ nuò qǐ sī, kǎ xī ào kǎ wǎ luò qǐ sī hé yìdà lì rǔ qīng qiánlào.Xiǎoyě biǎndòu.Liànyù dòu.Fēngmìguǒjiàng.Jiǔlèi.Nín kěyǐ zài wǒmen wèiyú ào ěr wéi yé tuō de shāngdiàn zhǎodào wǒmen de tèsè cài.Ào ěr wéi yé tuō de lèqù.Ào wéi yé tuō de diǎnxíng hǎo chǎnpǐnào wéi yé tuō de diǎnxíng hǎo chǎnpǐn


facebook

instagram
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder